Na Casquinha Sorvetes

Pedido mínimo R$ 25,00

Milk shake

  Sundae chocolatto

   Sundae tasty

    Sundae

     Blend shake

      Special